LONTI GYÖRGY

közös képviselő
______________________________________________

Társasházkezelés, közös képviselet 1995 óta

 

A társasház a jogszabályoknak és az SzMSz előírásoknak megfelelő működtetése

Közgyűlés összehívása, levezetése, adminisztrációja

Befizetések nyilvántartása albetétenként, fizetési fegyelem betartása

Éves elszámolás, valamint költségvetési javaslat készítése

Naplófőkönyv vezetése

Folyószámlák kezelése, felújítási illetve tartalékalap képzése

Pénzkezelés (minimális házipénztár, bankon keresztül)

24 órás elérhetőség a társasház tulajdonosai számára

Az épület állapotának, állagának felmérése

Az épület tisztántartása, karbantartása

A váratlanul bekövetkezett meghibásodások, és a tulajdonosok által

bejelentett hibák sürgős elhárítása

Éves és távlati karbantartási, felújítási javaslatok elkészítése,

árajánlatok megkérése és közgyűlés elé terjesztése

A közgyűlés által elfogadott árajánlat alapján a

felújítási munkák megszervezése, elvégeztetése, ellenőrzése, és annak

műszaki átvétele

Pályázatok, állami, önkormányzati támogatások figyelemmel kísérése és ismertetése, megpályázása

Szervezeti és Működési Szabályzat szövegezése és módosítása, igény esetén ügyvédi közreműködéssel

A társasházzal kapcsolatos adóügyek, biztosítási ügyek, valamint az adóbevallások elkészítése és beadása

A társasház képviselete bírósági, hatósági eljárásokban

jogi segítség igénybevételével

Munkaviszonnyal kapcsolatos adminisztráció, bérszámfejtés, munkabér kifizetés

Közüzemi, karbantartási, javítási számlák ellenőrzése, kifizetése

 

Alapvető szempontok egy társasház működésében

A társasház biztonságos működésének érdekében a Szervezeti Működési Szabályzat és a Házirend legyen elkészítve és az ebben leírtak, legyenek folyamatosan frissítve, aktualizálva

A számvizsgáló bizottság ellenőrzési folyamatának leírása

A számvizsgáló bizottság ténylegesen és teljes körűen ellenőrzi a közös képviselő munkáját, és arról beszámol a közgyűlésen

Nyilvántartások naprakész vezetése (határozatok könyve, tulajdonosi nyilvántartás)

Gazdálkodása, működése egyszerűen átlátható, ellenőrizhető és tervszerű legyen

A társasház működése és az épület fenntartása a rendszeres bevételekből (közös költség, bérbe adás) megvalósuljon, így - a rendkívüli helyzetek kezelésének kivételével – elkerülhetők a rendkívüli befizetések

A társasháznak kintlévősége szinte ne is legyen, azaz azonnal meg kell tenni a szükséges emberi és jogi lépéseket a kintlévőség megszüntetése érdekében

Legyen a társasháznak épületdiagnosztikai vizsgálata (ha az épület állapota megkívánja, akkor szakértő által elkészítve) és ez alapján legyen a társasháznak a közgyűlés által elfogadott karbantartási és felújítási ütemezési terve

Az épületen végzett munka elvégzése után legyen műszaki átadás-átvétel

Az épület fenntartása, üzemeltetése olyan legyen, hogy a benne lévő tulajdonok piaci értékét - lehetőség szerint – növelje, vagyis az épületbe is jó legyen belépni ne csak a lakásokba

 

A közös képviselővel kapcsolatos elvárások

Az „alapvető szempontok egy társasház működésében” pontban leírtak alapján végezze a tevékenységét

Megfelelő gondosság mellett köteles feladatát ellátni

Nem a társasház van a közös képviselőért, hanem a közös képviselő van a társasházért

Nem a tulajdonosok dolgoznak a közös képviselőért

A számvizsgáló bizottság feladta a közös képviselő ellenőrzése

Maradéktalanul köteles végrehajtani a közgyűlési határozatokat, betartani a jogszabályi előírásokat

Úgy készítse elő a közgyűléseket, hogy a napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztési anyag alapján a tulajdonosok a legjobb döntéseket tudják meghozni

Minden szükséges intézkedést meg kell tennie az épület fenntartásának biztosítása érdekében

A tulajdonosokat az őket és a társasházat érintő ügyekről, közvetve, vagy közvetlenül érintő ügyekről, munkákról előre és teljes körűen tájékoztassa

Pályázatok esetében azok előnyeiről és hátrányairól, illetve annak alternatív megvalósításáról készítsen olyan teljes körű előkészítő anyagot, amelyből a tulajdonosok egyértelműen látják az előnyöket és a kötelezettségeket (pl. fűtéskorszerűsítés, ÖKO program)

 

 

 

 

                                                      © 2012-2015 hazkezeles.com

                                                      webmester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingyen tárhely

Made with Namu6